Olika Monopol i Sverige

Sverige är ett land som har monopol inom några olika områden. Ett monopol är en marknad med en enda producent och flera konsumenter. Marknader med monopol har ingen perfekt konkurrens, eftersom det bara finns en enda producent, och därför ligger varornas pris också ofta inte precis vid jämviktspriset.

Det finns flera olika monopol, såsom lagliga monopol, naturliga monopol, statliga monopol och våldsmonopol. Lagliga monopol är till exempel immaterialrätt som patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Naturliga monopol är de som har höga fasta kostnader, men relativt låga rörliga kostnader. Ofta har staten tagit över dessa monopol för att undvika överpriser. Statliga monopol stiftas vanligtvis för att säkra skatteintäkter eller för att kontrollera viss form av konsumtion, till exempel för alkoholdrycker. Våldsmonopol instiftas där polis, militär och privata säkerhetsföretag får tydligt avgränsande uppdrag.

Statliga monopol

När gemene man talar om monopol menar man oftast så kallade statliga monopol, det vill säga de som inrättats för att kontrollera en viss form av konsumtion. Två exempel på detta är alkohol och spel. Alkohol får endast säljas på Systembolaget, vilket ger staten stora möjligheter att kontrollera alkoholförsäljningen. Utomlands säljs ofta alkohol i diverse mataffärer och det är inte ovanligt att även tonåringar kan köpa en flaska vin eller två. Eftersom alkoholhaltiga drycker endast säljs på Systembolaget i Sverige är kontrollerna mycket mer noggranna, vilket förhoppningsvis leder till att underåriga inte dricker alkohol. Alkoholmonopolet är dock inte felfritt, eftersom man bland annat kan föra in alkohol från andra länder, speciellt inom EU.

Ett annat monopol som är mycket omtalat är spelmonopolet. I princip får spel bara göras under det statligt ägda företaget Svenska Spel. Detta gäller alla sorters spel, även casino. Detta var också anledningen till att staten gav Svenska Spel i uppgift att starta Casino Cosmopol. Det här monopolet är dock inte heller felfritt, mest på grund av alla casinon på nätet. Visserligen är det många som besöker Casino Cosmopol i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, men det är betydligt fler som spelar casino på internet. På nätet är det öppet dygnet runt och man kan spela utan att ta sig utanför dörren. Det går till och med att spela på mobilen för den som känner sig uttråkad ute på stan.

Åsikter om monopol

Under årens lopp har det funnits många politiska debatter om statligt reglerade monopol. Liberalerna är i allmänhet mot monopol och för konkurrens, eftersom ett monopol tar bort möjligheten till konkurrens. Liberalerna anser att en fri marknad, utan monopol, leder till lägre priser och högre kvalitet, eftersom konsumenterna väljer företagen med den bästa kvaliteten till lägsta pris. Detta leder i så fall till en effektivitet som en marknad med monopol har svårt att uppnå. En aktör som agerar ensam på en marknad behöver inte prestera lika bra, eftersom konsumenterna ändå inte har något val, utan måste köpa från den som innehar monopolet.

Dem politiska vänstern ser dock fördelar med offentliga monopol, exempelvis inom vård och skola. De anser att en del varor och tjänster inte hör hemma på en fri marknad, eftersom det är andra värden än bara lågt pris och hög effektivitet som bör gynnas. Vad gäller vården kanske det är viktigare med hög tillgänglighet och ett brett utbud än just lönsamhet. En privat aktör vill hela tiden maximera vinsten till ägaren och då kanske den väljer bort delar av tillgänglighet och utbud om det anses olönsamt, vilket naturligtvis inte är bra för kunderna, det vill säga patienterna.