Tobleroneaffären som blev Mona Sahlins fall

Redan 1982 valdes den då blott 25-åriga Mona Sahlin in i Riksdagen och blev därmed den yngsta riksdagsledamoten. Under Ingvar Karlssons stadministertid så arbetade Mona som arbetsmarknadsminister. Efter valet 1991 blev Socialdemokraterna av med regeringsmakten och tog sedan tillbaka den under valet 1994, Mona Sahlin blev då vice stadsminister till Ingvar Karlsson, då Ingvar Karlsson hösten 1995 meddelade att han slutar som partiledare var Mona den ende som kandiderade till partiledarposten. Hon blev då socialdemokraternas första kvinnliga partiledare. Under denna tid avslöjade Leif Brännström, politikskribent på Expressen i flera publicerade artiklar att Sahlin under sin tid som arbetsmarknadsminister använt sitt tjänstekort återkommande gånger för privata bruk. Brännström avslöjade att Sahlin hade tagit ut kontanter och hyrt bilar för privat bruk. Det visade sig också att Mona hade betalat med kortet vid privata inköp som Toblerone och blöjor vilket gav upphov till namnet Tobleroneaffären. Sahlin hade lämnat in kvitton på sina utlägg i efterhand och förklarade händelserna med att det var ett förskott på lönen. Sahlin yrkade också på oklarheter i rutinerna vid statsrådsberedningen. Det visade sig dock att det fanns regler som klargjorde att kortet inte fick användas för privat bruk dels fanns det också förskrivet hur kortinnehavaren skulle reglera privata utlägg.

Vidare utredning visade att Mona Sahlin hade 98 obetalda parkeringsböter och att hela 32 stycken av dem gått till kronofogden. Det kom senare också uppgifter om en svartbetalad dagmamma, en obetald cykel samt en obetald TV-licens. Detta kan också anses som petitesser då flera manliga politiska kollegor spelat bort stora summor på casinon samt gått på porrklubbar.

Mikael Romero, Sahlins pressekreterare under denna tid försvarade Sahlin med att hon inte har använt sitt kort på annat sätt n de övriga stadsråden och menar på att reglerna för kortanvändandet var mycket oklara. Anledningen till att det togs ut kontanter berodde på att kortbetalningen ännu inte var utbredd på tidigt nittiotal och kortinnehavarna var tvungna att ta ut pengar ur bankomat för att kunna betala middagar vid representationer. För att vara säker på att summan skulle täcka kostnaden så var man tvungen att ta ut tillräckligt och lite i överkant. Pengarna som blev över redovisades som överskott på lönen.

Vidare så hävdade Mikael Romero att Sahlin blev enormt utsatt och nedskriven och kallade Journalisterna för hänsynslösa och sensationslystna som ägnade sig åt personangrepp och att värdet i artiklarna knappast var av allmänintresse.

Efter all negativ uppståndelse så avgick Sahlin från sin partiledarpost och tog en paus från politiken. Förundersökningen leddes av chefsåklagaren Jan Danielsson lades ner eftersom inget brott kunde påvisas. Pengarna betalade Mona Sahlin tillbaka till statskassan. Under ledning av Göran Persson ombildades Socialdemokraterna och Sahlin klev åter in i riksdagen som arbetsmarknadsminister. 2004 blev hon miljöminister och under åren 2007-2011 drev hon socialdemokraterna i opposition och fick de sämsta siffrorna i socialdemokraternas historia, hon avgick då som partiledare för socialdemokraterna. Mona Sahlin är styrelseledamot for systembolaget. I Juli 2014 fick hon i uppdrag av Reinfeldts regering att verka som samordnare i våldsbejakande extremism vid Justitiedepartementet, detta uppdrag ska sedan redovisas innan Juni 2016.